ദേശാന്തരഗമനം നടത്തുന്ന കരപ്പക്ഷികൾ തെക്കുപടിഞ്ഞാറോട്ടു പറക്കുന്നതു ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടപ്പോൾ പുരാതന നാവികരുടെ രീതി പിന്തുടർന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ ഗതി ആ ദിശയിലേക്കു തിരിച്ചു വിട്ടു. Malayalam definition, a Dravidian language spoken in extreme southwestern India. Birdie is a commonly used golf term and it means a score of 1 under par…or -1 on any individual golf hole. A powered heavier-than-air aircraft with fixed wings that obtains lift by the Bernoulli effect and is used for transportation. The Malayalam for bird is പക്ഷി. with its somber colors and mournful croak? (UK, slang) A man, fellow. | Meaning, pronunciation, translations and examples By using our services, you agree to our use of cookies. അസാധാരണമായ എന്തെങ്കിലും സവിശേഷതയുള്ളതായി ആരെങ്കിലും കരുതുമോ? വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) 3. സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) perch 1 (pûrch) n. 1. [from the early 20th c.], To observe or identify wild birds in their natural environment. a cry or noise made to express displeasure or contempt, badminton equipment consisting of a ball of cork or rubber with a crown of feathers, the flesh of a bird or fowl (wild or domestic) used as food, warm-blooded egg-laying vertebrates characterized by feathers and forelimbs modified as wings, watch and study birds in their natural habitat. 4. ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) (UK, US, slang) A girl or woman considered sexually attractive, as used by a man. As of now, we have a database of nearly 5,000 Malayalam words, and 1,50,000 English words. “ബ്ലാക്ക്പോൾ വാർബ്ലർ [ഡെൻഡ്രോയ്ക്ക സ്ട്രയേറ്റ]. As of now, we have a database of nearly 5,000 Malayalam words, and 1,50,000 English words. Bird Meaning in Malayalam : Find the definition of Bird in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Bird in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. A rod or branch serving as a roost for a bird. പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം, മറ്റുപക്ഷികളുടെ ശബ്‌ദം അനുകരിക്കുന്ന ഒരിനം പക്ഷി, മറ്റുപക്ഷികളുടെ ശബ്ദം അനുകരിക്കുന്ന ഒരിനം പക്ഷി, It is an ill bird that fouls its own nest, സ്വന്തം വീടിനെ കുറ്റം പറയുന്നത്‌ ചീത്തത്തമാണം. NATURE WEB strongly promotes the environmental conservations and biodiversities. b. See more. Its interests include birds, butterflies, insects & flowers. He set about updating the museum's catalogues, publishing a Catalogue of the, മ്യൂസിയത്തിലെ കാറ്റലോഗുകൾ പൂർണ്ണമാക്കൻ ശ്രമിച്ച അദ്ദേഹം 1849 -ൽ Catalogue of the, We pass a half-submerged tree adorned with some of these, ഇവയിൽ ചില പക്ഷികളെക്കൊണ്ട് അലംകൃതമായ പകുതി മുങ്ങിയ ഒരു വൃക്ഷത്തിനരികിലൂടെ ഞങ്ങൾ, Our ears sense it as we listen to the sound of a waterfall, the songs of. നാം ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ആരവവും കളകൂജനങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ശബ്ദങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാതുകൾ അതു ഗ്രഹിക്കുന്നു. From Middle English brid, from Old English bird, brid, bridd (“young bird, chick”), of uncertain origin and relation. A linear measure equal to 5.50 yards or 16.5 feet (5.03 meters); a rod. "early" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. വന്നു . bird translation in English-Malayalam dictionary. Cookies help us deliver our services. About NATURE WEB. Badminton equipment consisting of a ball of cork or rubber with a crown of feathers. വിശേഷണം (Adjective) . പൂക്കളുണ്ടാകുന്ന ഇവ വർഷം മുഴുവൻസ അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയിലുടനീളം കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഏകദേശം 4,000 ഇനം സസ്യജാലങ്ങളും —ഇവിടെയുണ്ട്. നാമം (Noun) Birdie is a great score to achieve on an individual hole and if you make multiple birdies per round of golf, you should score pretty well overall! You can also contribute words and help others by sharing your knowledge through 'contribue' tab. "bird" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Malayalam meaning and translation of the word "bird" A blinder on the eagle’s head helps eliminate the, It may be in a clump of flowers, a colorful. (UK, Irish, slang) Girlfriend. Enter the word in the text box below and click search One square rod of land. പട്ടിയോ പൂച്ചയോ മറ്റേതെങ്കിലും മൃഗമോ ഒരു കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി അതിൽ കൊത്തുന്നതോ മുറുമുറുക്കുന്നതോ ആക്രമിക്കുന്നതോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Birdlime definition, a sticky material prepared from holly, mistletoe, or other plants, and smeared on twigs to catch small birds that light on it. Found 202 sentences matching phrase "bird".Found in 5 ms. Any bird names or other wording follows that convention. രൂപം The state of Kerala, India, has 533 bird species within its boundaries.. NATURE WEB is mainly focusing on inspiring others to care about nature. ’ biology and habits can also be useful in protecting our health. Find more Malayalam words at wordhippo.com! NATURE WEB strongly promotes the environmental conservations and biodiversities. A pole, stick, or rod. അവ്യയം (Conjunction) 5. [from the mid-19th c.]. the Kingdom to seeds that “fell alongside the road, and the, 16 യേശു ഒരിക്കൽ രാജ്യവചനത്തെ “വഴിയരികെ വീണ”തും “. Showing page 1. Enter the word in the text box below and click search തിന്നുകളഞ്ഞ”തുമായ വിത്തുകളോട് ഉപമിച്ചു. ‘On the last hole of the 1986 Masters, needing only a par to tie Jack Nicklaus and a birdie to win outright, his iron shot flew far right of the green again.’ ‘After an eagle and six birdies Westwood needed to birdie the 433-yard last to equal the course best of 63.’ both resident and migratory found in this area. What is the Meaning of Birdie in Golf? ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ, അവയുടെ ജീവശാസ്ത്രവും സ്വഭാവങ്ങളും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കാൻ കഴിയും. ക്രിയ (Verb) 2. a. A chicken; the young of a fowl; a young eaglet; a nestling. A position that is secure, advantageous, or prominent. Urban Dictionary "editors" haven't got the slightest fucking clue about drug dealer slang. Brolga, Cassowary, Emu, and Jabiru—Some of Australia’s Strange, ബ്രോൾഗ, കാസോവരി, എമു, ഷാബിരൂ—ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ചില അസാധാരണ, What is happening to one of man’s favorite, Birla Institute of Technology and Science. ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) Toucan definition: A toucan is a South American bird with a large brightly-coloured beak .